Yhtiö

Uusiutuvan energian kasvuyhtiö

Ilmatar on tuulivoimahankekehittäjä ja tuulivoimantuottaja, joka mahdollistaa sijoittamisen suomalaiseen tuulivoimaan. Ilmastovelvoitteiden vastuunkantajana Ilmatar tarjoaa hyvän perinnön tuleville polville.

Ilmattaren tavoitteena on rakentaa lähivuosina Suomeen noin 100 uutta tuulivoimalaa, mikä vastaa noin 300 megawatin tuulivoimakapasiteettia.

Paikalliset hankeyhtiöt huolehtivat paikallisesti hankekehityksestä, hankkeiden toteutuksesta ja tuulivoimapuistoista niiden valmistuttua. Konsernin emoyhtiö on Ilmatar Windpower Oyj.

Ilmattaren johto, omistajat sekä hallitus ovat sekoitus usean eri alan osaamista mm. yrittäjyydestä, voimantuotannosta, sähkönjakelusta, rahoituksesta ja liikkeenjohdosta.