Maanvuokraus

Ilmatar on kiinnostunut tuulivoimaan mahdollisesti sopivien kohteiden vuokraamisesta. Vuokrasopimukset tehdään tyypillisesti 30 vuoden ajaksi. Maan vuokraaminen tuulivoiman tuotantoon ei tyypillisesti rajoita maan muuta käyttöä.

Eteneminen maanvuokraus-asiassa:

 • Asiakkaan yhteydenotto Ilmattaren e-lomakkeella
 • Ilmattaren asiantuntijoiden esiarviointi ja palaute kohteen soveltuvuudesta (1–3 vko)
 • Esisopimus, jolla varataan aikaa tarkempaan alueen soveltuvuustutkimukseen (1–2 kk)
 • Päätös maanvuokrauksesta
 • Sopimus maanvuokrasta
 • Alueen tuuli- yms mittaukset (1–2 v)
 • Alueen rakennuslupahakemus
 • Rakentamisen ja vuokranmaksun aloittaminen

Yhteydenotto ja esiarviointi ovat täysin sitoumuksetta tehtäviä toimia. Maanomistaja saa tällä tavoin erinomaisen arvion omistamiensa maa-alueiden käyttökelpoisuudesta. Esiarvioinnissa otetaan huomioon seuraavat osa-alueet:

 1. Tuuliolosuhteet
 2. Sähkönjakelu ja siirtokapasiteetti alueella
 3. Ympäristöarvot
 4. Lento-, tutka- yms rajoitteet alueella
 5. Alueen muiden asukkaiden alustava suhtautuminen tuulivoiman rakentamiseen

Keskimääräinen vuokratuotto / voimala vaihtelee välillä 3 000–10 000 euroa / v.